Artikler og podcasts

August 2018
Tør du være modig?
Af Carsten Rasmussen, MOD, Finans
Hvornår er du modig? Hvornår tager du skridt, der gør dig bange? Mod er ikke en statisk størrelse, og du kan øve dig på at bringe dig selv i spil i din professionelle rolle, siger organisationspsykolog Franz Søes-Cybulski. Han ser, at den kompetence bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Læs interview med Franz Søes-Cybulski som pdf her
Hør podcast med Franz Søes-Cybulski her

20. november 2012
Brug inkompetence kompetent
Af Franz Søes-Cybulski – Lederskabs-stafetten, www.denoffentligesektor.dk
’Negativ Formåen’ handler om at kunne suspendere sig selv i den professionelle rolle. At kunne sætte det som vi almindeligvis er, tænker og gør på pause. For i stedet at give plads til ’noget andet’, som kan fremme vores evne til at være i og for at forstå en situation, et menneske eller en organisation mere kreativt.

Læs artiklen på www.denoffentligesektor.dk

19. november 2011
Tiden er dødsensfarlig
Af Franz Søes-Cybulski – kommentar fra Berlingske
Kunsten at leve livet og være aktivt tilstede i tilværelsen har til alle tider været et helt centralt tema i den menneskelige eksistens. Nutidens intense fokus på tid åbner for et væld af eksistentielle spørgsmål, som vanskeligt lader sig besvare, men som samtidig også synes nødvendige at forholde sig til i livet anno 2011. Hvert sekund tæller, og det helt store spørgsmål synes at kredse om, hvad vi får ud af tiden eller måske, hvad vi fylder på den, mens vi har den.

Læs artiklen som pdf her

28. oktober 2011
Ordet er frit
Af Franz Søes-Cybulski – kommentar fra Weekendavisen
Selve opgaven at være tilstede med sine tanker og følelser anskues ikke som en aktivitet, der er en opgave værdig. Vi bliver rastløse, hvis målet ikke er klart defineret. Vi har svært ved at rumme det ufærdige og det ufuldstændige.

Læs artiklen som pdf her

5 september 2011
Hvor vidt er der brug for at gentænke den finansielle rådgiver?
Af Kim Gørtz leder af Centret for Erhvervs- og ledelsesfilosofi & Franz Søes-Cybulski – Berlingske Business
Den finansielle krise har i mange henseender trukket et spor af usikkerhed, troværdigheds- og loyalitetsdilemmaer med sig. På den ene side står bankens kunder med ønsker om at realisere deres drømme gennem den rette finansiering, og på den anden side skal kunderne i dag i langt højere grad forholde sig til bankrådgiveren som en blanding mellem rådgiver og sælger. Det skaber en ganske anden situation.

Læs artiklen som pdf her

29. september 2008
Livsbalance på slingrekurs – Hvordan kommer vi videre?

Af Franz Søes-Cybulski, – kronik fra information
Balancen mellem familie- og fritids/arbejdslivet markerer en hovedoverskrift i diskussionen om fremtidens velfærdssamfund. Spændingsfeltet mellem det liv Danskerne ønsker at leve, og deres daglige praksis tegner et af nutidens nok mest markante skismaer. De mange tilfælde af skadelig stress, udbrændthed og depression indikerer, at vi ikke formår at tackle de daglige udfordringer på en hensigtsmæssig vis.

Læs artiklen som pdf her