Dynamisk Coaching

I Transforma Erhvervspsykologi er vi stolte over at kunne tilbyde Dynamisk Coaching. Dynamisk Coaching er en anerkendt samtaleteknik og metode, der effektivt aktiverer den personlige udvikling i den professionelle rolle.

Dynamisk Coaching – forforståelse

  • Vi er alle unikke personligheder med en individuel personlig livshistorik.
  • Vi kan alle lære at blive endnu bedre til at tage højde for os selv og andre i det daglige samspil og i den daglige opgaveløsning.
  • Vi har alle bevidste og ubevidste tænke-, føle- og adfærdsmønstre, som både hæmmer og fremmer konstruktiv og effektiv opgaveløsning.

Dynamisk Coaching – hvad kræver det af mig?
Med Dynamisk Coaching får du det største udbytte, hvis du er indstillet på at åbne dig for en proces, der ansporer til:

  • At reflektere og erkende i såvel bredde som dybde
  • At udvide din forståelse for, hvordan din personlige livshistorik kunne hænge sammen med de aktuelle udfordringer du oplever
  • At se på samspillet imellem fortid, nutid og fremtid
  • At realitetsteste væsentlige tanker, følelser og fantasier

I Transforma er dynamisk coaching vores anbefaling, hvis ønsket er at udvikle sig i sin professionelle rolle.  Det vil dog til enhver tid være den aktuelle definition af formålet, som afgør, hvordan forløbet sammensættes og gennemføres.