Executive Coaching

Excecutive Coaching i Transforma Erhvervspsykologi er en målrettet lærings- og udviklingsproces skabt igennem en række professionelle samtaler imellem en coach med erhvervspsykologisk baggrund og en leder eller nøglemedarbejder, som ønsker at udvikle de personlige kompetencer i den professionelle rolle på arbejdspladsen.

Udbytte

 • Klarhed i lederrollen
 • Afstemt fokus på ledelsesopgaven
 • Øget bevidsthed om dine tænke-, handle- og følemønstre
 • Mere konstruktiv udøvelse af autoritet i den professionelle lederrolle
 • Afklaring af spændingfelterne imellem det personlige udgangspunkt, den professionelle rolle og det organisatoriske landskab

Hvordan?
Executive Coaching forløber som en række på forhånd fastlagte samtalesessioner med en fastlagt mødefrekvens inden for et aftalt tidsrum. Samtalen forløber som en fri dialogisk proces med erfaren coach som spørger og lytter på flere niveauer. Coachens rolle er at bidrage med hypoteser og præsentere observationer etc. med det formål at stimulere til større klarhed og erkednelse hos samtalepartneren.

Tidshorisont
Excecutive Coaching i Transforma Erhvervspsykologi er i udgangspunktet et fokuceret forløb på 8 sessioner á 1,5 time. Der er gerne 3-4 uger imellem hver coachingsession. Transforma Erhvervspsykologi yder som særlig service i Executive Coaching en høj grad af fleksibilitet i tids- og afbestilling.

 • Tidsbestilling uden for normal åbningstid
 • Afbestilling med 24 timers varsel

Hvorfor?

 • Du har konkrete udfordringer i din professionelle rolle, som du ønsker inspiration til at håndtere mere kreativt og konstruktivt
 • Du er involveret i en større forandringsproces, som kræver en neutral sparringspartner til trykprøve strategien
 • Du ønsker at udvikle forståelsen af dig selv og dine evner til at bruge dig selv mere konstruktivt i den professionelle rolle som leder
 • Du står i spidsen for mange beslutninger, og du ønsker at forstå hvordan dit erfaringsgrundlag personligt – som professionelt, indvirker på dine konkrete handlinger

Kontakt os hør nærmere om Executive Coaching i Transforma Erhvervspsykologi. Vi tager gerne et uforpligtende møde for en nærmere uddybning af vores koncepter.