Individuel Coaching

Individuel Coaching i Transforma Erhvervspsykologi er en målrettet lærings- og udviklingsproces, hvor du kan udvikle dine personlige kompetencer i den professionelle rolle på arbejdspladsen.

Udbytte

  • Større klarhed i den professionelle rolle
  • Skærpet fokus på målrettet og effektiv opgaveløsning
  • Mere bevidsthed om samspillet imellem dine tænke-, føle- og handlemønstre
  • Mere klar og konstruktiv udøvelse af utoritet i den professionelle rolle
  • Forståelse for samspillet imellem det personlige udgangspunkt, den professionelle rolle og de organisatoriske rammer på arbejdspladsen

Hvordan?
Individuel Coaching forløber som en række på forhånd fastlagte samtalesessioner med en given mødefrekvens inden for et aftalt tidsrum. Samtalen foregår med en erfaren coach, som spørger, lytter og intervenerer på flere niveauer. Coachens rolle er at bidrage med hypoteser og præsentere observationer etc. med det formål at stimulere til erkendelse og indsigt hos samtalepartneren.

Tidshorisont
Individuel Coaching i Transforma Erhvervspsykologi er et fokuceret forløb på 5 sessioner á 1,5 time. Der er gerne 3-4 uger imellem hver coachingsession. Den samlede tilshorisont for forløbet er såleds ca. 5 måneder.

Hvorfor?

  • Du arbejder med en række forandringsprocesser og har behov for en udeforstående professionel sparringspartner
  • Du er kørt fast i dit arbejdsliv, og ønsker neutral inspriation til at udfordre dine tanker om karriere og fremtid
  • Du ønsker at etablere en dybere forståelse af dig selv i din professionelle rolle mhp. at udvide dit handlerepetoire
  • Du har konkrete udfordringer eks. konflikter med kolleger, som du ønsker at bilve klogere på og bedre til at håndtere

Kontakt os hør nærmere om Individuel Coaching i Transforma Erhvervspsykologi. Vi tager gerne et uforpligtende møde for en nærmere uddybning af vores ydelser.