Karriere Coaching

Karriere Coaching i Transforma Erhvervspsykologi består af en række afklaringssamtaler med en erfaren coach, der har en erhvervspsykologisk baggrund. Karriere Coaching er et effektivt redskab til at skabe klarhed over, hvor du er i dit karriereforløb, hvilken retning din karriere skal gå, og hvordan du bedst muligt kommer i mål.

Udbytte

 • Afklaring af hvad karriere og det gode arbejdsliv betyder for dig
 • Forståelse for hvordan dine præferencer hænger sammen med din karriereorientering
 • Afklaring af retningen for din karriere
 • Indsigt i dine personlige og faglige kompetencer, herunder styrker og udviklingsområder
 • Redskaber til fremadrettet at realisere dine karriereønsker
 • Udarbejdelse af en personlig præference profil

Hvordan?
Karriere Coaching er en række på forhånd fastlagte samtalesessioner med en given mødefrekvens inden for et aftalt tidsrum. Forløbet indledes med en profil, som danner afsæt for forløbet og sikrer en effektiv og fokuseret proces. Coachens rolle er at stimulere til klarhed og retning for samtalepartneren ved at spørge, lytte, fremføre hypoteser, fortolke og yde konkret rådgivning på flere niveauer. Imellem hver session, er der gerne opgaver, som konkret knytter sig til processen: fx jobsamtaler, udarbejdelse af cv, profilering og personlig branding på LinkedIn el. Facebook, som løbende integreres i forløbet.

Tidshorisont
Karriere Coaching er et forløb på 6 sessioner á 1,5 time. Der er gerne 3 uger imellem hver coachingsession som svarer til ca. 7 måneder. Transforma Erhvervspsykologi yder som særlig service i Karriere Coaching mulighed for booke tider uden for normal åbningstid, samt mulighed for afbestilling med kort varsel.

 • Tidsbestilling uden for normal åbningstid
 • Afbestilling med 24 timers varsel

Hvorfor?

 • Du oplever et behov for at afprøve dine tanker om retningen for din karriere og dit arbejdsliv
 • Du befinder dig i et jobskifte og ønsker professionel inspiration til at præcisere dine forståelsen af dine kompetencer ift. dine fremtidige karriere ønsker for karriere og arbejdsliv
 • Du er utilfreds med dit arbejdsliv og ønsker en professionel samtalepartner til at skabe større klarhed over, hvad det er for en karriere og et arbejdsliv, du ønsker
 • Du er tilfreds med dit job, men vil gerne teste dit eget billede af, hvordan dine personlige og faglige kompetencer kan realiseres i en karriere, der matcher dine forestillinger om et godt arbejdsliv

Kontakt os hør nærmere om Karriere Coaching i Transforma Erhvervspsykologi. Vi tager gerne et uforpligtende møde for en nærmere uddybning af vores koncepter.