Stress Coacing

Stress Coaching i Transforma Erhvervspsykologi er et målrettet samtaleforløb med en erfaren stresscoach, som har til formål at støtte den stressramte i at identificere og afvikle ødelæggende stressmønstre. Stress opstår som følge længere tids overbelastning og kan, hvis den ikke håndteres effektivt, manifestere sig som en permanent tilstand af ubalance. Dette er ikke bare skadeligt for den der rammes af stress, men også for den organisation, hvori stressen udfolder sig.

Udbytte

  • Klarhed over de skadelige stressmønstre, såvel de personlige som de organisatoriske
  • Udvikling af nye sunde håndteringsstrategier
  • Opnåelse af større grad af robusthed over for ødelæggende stress
  • Forståelse for egne og andres grænser i samarbejdet
  • Mere konstruktiv opgaveløsning

Hvordan?
Stress Coaching er tilrettelagt som en række på forhånd fastlagte samtalesessioner med en given mødefrekvens inden for et aftalt tidsrum. Samtalen er en fri dialogisk proces med en erfaren stresscoach, som spørger og lytter på flere niveauer. Coachens rolle er at bistå den stressramte med støtte, professionel rådgivning, hypoteser og observationer. Formålet er at stimulere til mobilisering og udvikling  af det personlige beredskab over for de skadelige kilder til stress.

Tidshorisont
Tidshorisonten afhænger af den stressramtes symptomer og stressniveau. Et Stress Coaching-forløb forløber typisk over 10 sessioner á 1,5 times varighed. Der er gerne 1 – 2 uger imellem de føste gange, hvorefter der er en kontinuerlig mødefrekvens med ca. 3 ugers interval, som en passende kontinuitet i forløbet.

Hvorfor?

  • Fordi en permanent tilstand af højstress er en sygdom
  • Fordi en permanent tilstand af højstress nedbryder dig fysisk og psykisk
  • Fordi en permanent tilstand af højstress indvirker negativt på dine omgivelser
  • Fordi en permanent tilstand af højstress markant sænker din effektivitet og dit præstationsniveau

Kontakt os hør nærmere om Stress Coaching i Transforma Erhvervspsykologi. Vi tager gerne et uforpligtende møde for en nærmere uddybning af vores koncepter.