Team Coaching

Team Coaching i Transforma Erhvervspsykologi er en række semistyrede samtaler som udfolder sig imellem en erfaren teamcoach med erhvervspsykologisk baggrund og et team. Team Coaching bidrager til at udvikle kommunikation, samarbejde, samspil og effektivitet i teamet. Team Coaching er velegnet til at støtte et team der er kørt fast, eller som ønsker at udforske og udvikle teamets ressourcer med henblik på at løfte den individuelle og den kollektive opgaveløsning til et højere niveau.

Udbytte

 • Klarhed i teamets opgaver og roller
 • Skærpet fokus på teamets fælles opgaver
 • Større åbenhed om og bedre kendskab til relationerne i teamet
 • Bedre samarbejde og samspil
 • Øget bevidsthed om teamets tænke-, handle- og følemønstre
 • Forståelse af forholdet gruppens udviklingsniveau og teamdynamikken
 • Udvikling af teamets evne til at håndtere forandringer konstruktivt og kreativt

Hvordan?
Et Team Coaching-forløb forløber som en række på forhånd fastlagte sessioner, med en fast mødefrekvens inden for et aftalt tidsrum. Samtalen er en fri dialogisk proces med erfaren coach, som spørger og lytter på flere niveauer. Coachens rolle er at bidrage med hypoteser og præsentere observationer etc. med det formål at stimulere til større klarhed og erkendelse hos samtalepartneren.

Tidshorisont
Et Team Coaching-forløb er et fokuseret forløb på 2 til 10 sessioner á 2,5 times varighed. Der er gerne 3-4 uger imellem hver Team Coaching-session.

Hvorfor?

 • Teamet ønsker at udvikle ressourcerne og blive et ‘high performance team’
 • Teamet oplever et behov for at afstemme forventninger ift. målsætninger, rammer og roller etc.
 • Teamet skal løse en vanskelig opgave og ønsker at udvikle et mere effektivt samarbejde og samspil i opgaveløsningen
 • Teamet ønsker at blive bedre til at tackle aktuelle konflikter og i det hele taget styrke evnen til at samarbejde i teamet

Kontakt os hør nærmere om Team Coaching i Transforma Erhvervspsykologi. Vi tager gerne et uforpligtende møde for en nærmere uddybning af vores koncepter.