Ledelse i modvind, medvind og sidevind

Ledelse er noget der hele tiden er behov for. Ledelse er også noget der indimellem volder selv de mest garvede ledere hovedbrud. Ledelse handler i videste forstand om alting – i hvert fald, hvis man er af den opfattelse at selv de mest almindelige handlinger og gøremål kræver, at der er nogen der tager ledelse. Man kan sige at ledelse er en forudsætning for at der overhovedet sker noget som helst. Nogen gange er der behov for at man tager ledelse i forhold til egne præferencer og korrigerer egne foretrukne tænke- og handlemønstre og andre gange er der brug for at man som leder fylder den professionelle rolle ud på en måde der sikrer at man gør sig forståelig i forhold til sin omverden. Eksempelvis, når en leder skal motivere og igangsætte en proces der fordrer at alle går i samme retning.

Foredraget om ledelse i Modvind, Medvind og Sidevind tager fat om den grundlæggende ledelseskompetence, som handler om at kunne bevare evnen til at tænke – uanset om der er tale om modvind, medvind eller sidevind og evner til at sikre et klart fokus på momentum, fremdrift og målopfyldelse.

Book et foredrag og oplev hvordan du sammen med dine lederkolleger kan være med til at optimere jeres individuelle og kollektive ledelseskraft i en hverdag som ofte kan synes kaotisk.

Book et foredrag – kontakt Transforma her >>