HR Partnership

HRP – med stort overblik og høj effekt

Tag springet…
Med HR Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv HR outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel HR partnerskabsmodel, som tænker HR’s rolle helt ind i kerneforretningen. Effektiv HR begynder med at finde svaret på, hvilken rolle HR skal spille i forhold til Jeres for- retningsstrategi og mål. Med vores partnershipmodel bliver du og din virksomhed klædt til at finde det rigtige svar og transformere effekten af Jeres HR projekter til High Impact-HR.

Det bedste af tre verdener
High Impact-HR fokuserer på at skabe mest mulig værdi og effekt i alle led af organisationen. Med vores HR Partnership kan I hele tiden tilpasse Jeres HR investeringer til de forretnings- mæssige målsætninger, forandringerne i markedet og Jeres organisatoriske behov.

High Impact-HR bygger på en tanke om, at man opnår det største udbytte af HR indsatsen, når HR er klar på sin rolle, kan finde den rigtige balance mellem del- og helhedstænkning og altid ved, hvordan HR initiativerne understøtter vision, mission og strategi.

Vores Partnershipmodel trækker på det bedste af “tre verdener”:

  1. abonnementsløsning/forsikring
    Vi stiller med kort varsel en coach eller psykolog til rådighed ved eksempelvis akut behov for stresshåndtering eller andre former for krisehjælp.
  2. ekstern konsulentbistand
    Vi bistår med konsulenter i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførsel af lederudvik- lingsprogrammer, ledertræning, talentudvikling eller lign.
  3. Hr-rammeaftale
    HR rammeaftale  betyder blandt andet, at man indgår et mere forpligtende samarbejde (ét år af af gangen), som udløser forskellige fordele – blandt andet fastprisaftale, hvilket gør det nemmere at forecaste og disponere HR budgettet. Vi følger desuden op med regelmæssige status- og evalueringsmøder.

Læs mere om HR Partnership her:

Læs vores faktaark om HR Partnership her (pdf) >>