Dynamisk HR netværk

Med et HR Partnerskab er Jeres interne HR ansvarlige (ex. HR chefen eller HR partneren) sikret en plads i “Dynamisk HR-Netværk ®” til reduceret pris.

Netværket er designet til at skabe optimal synergi og effekt i den interne HR funktion. Kombinationen af Partnership og Netværk skaber optimale betingelser for at rykke HR og effekten af Jeres initiativer til et nyt præstationsniveau.

Netværket mødes fire gange årligt. Fomålet er at drage mest mulig nytte af den synergi, der opstår, når man er fælles om at arbejde intensivt med udvalgte HR opgaver. Gennem sparring, fælles projekter og oplæg fra kompetente oplægsholdere kvalificeres HR indsatsen. Ideer kan trykprøves, koncepter udveksles og erfaringer kan udveksles i en professionel ramme. Deltagerne kommer fra den private og fra den offentlige sektor. Udover at kvalificere HR indsatsen og reducere udviklingsomkostninger bidrager netværket til at deltagerne opnår en personlig såvel som HR faglig udvikling.

Netværket faciliteres af Jette Frederiksen (direktør i Præsteforeningen) og Franz Søes- Cybulski (direktør i Transforma Erhvervspsykologi).

Læs mere om Dynamisk HR netværk her >>

Læs vores faktaark om HR Partnership her (pdf) >>