Hvordan kommer vi i gang?

Vi tager gerne et uforpligtende møde, så vi kan tale nærmere om Jeres ønsker og behov.

Når vi har fundet frem til den PartnerShip model (Basis, Udvidet el. Executive) der bedst opfylder Jeres behov, udfører vi en en organisatorisk screening. Screeningen har til formål at trykprøve hypoteser, afklare spørgsmål og i det hele taget bidrage til at skabe mere klarhed over de organisatoriske indsatsområder og deres betydning for realiseringen af forretningsstrategien.

Resultaterne af screeningen præsenteres for direktionen og danner grundlag for en egentlig udfærdigelse af en HR strategi, som understøtter forretningsstrategien.

Læs mere om Basis, Udvidet el. Executive partnership her:

HR Partnership Basis
Eksempel på hvordan 30 timer med HRP Basis kan struktureres:  Screening/Indsatsområde: Stresshåndtering. Dynamisk coaching kombineres med halve dage og løbende statusmøder. Arbejdet med stresshåndteringen følges op med et implementeringsseminar, der sikrer at redskaberne, metoderne og tankerne forankres i den organisatoriske helhed.

HR Partnership Udvidet
Eksempel på hvordan 50 timer med HRP Udvidet kan struktureres:  Screening/Indsatsområde: Kommunikation og samarbjde. Kick off for hele organisationen følges op med halve interven- tionsdage og statusmøder. Sideløbende etableres dynamiske coachingforløb for ledergruppen. Der afholdes en synergiwork- shop, hvor alle trådene samles og munder ud i klare spilleregler for effektiv kommunikation og samarbjde.

HR Partnership Executive
Eksempel på hvordan 120 timer med HRP Executive kan struktureres: Screening/Indsatsområde: Skræddersyet lederudviklingsforløb. Kick off for hele organisationen munder ud i fem-seks sessioner á halve og hele dage, hvor de relevante ledere arbejder med Leadership Pipeline. Opfølgende statusmøder samt otte målrettede coachingforløb + profiler eks. DiSC med linjelederne. Én organi- satorisk Synergidag med fokus på fuld inddragelse af organisatio- nen. Lederudviklingsforløbet afsluttes med et Forankringsseminar for Ledergruppen.

Læs vores faktaark om HR Partnership her (pdf) >>