Økonomi

Få styr på de faste udgifter
Med Partnershipaftalen får I en erfaren HR ressource, der kender jeres organisation. Et medlemsskab koster kr. 25.000,- årligt. Beløbet dækker oprettelse, møder, hotline og en organisatorisk screening. Screeningen er en analyse af, hvordan HR kan understøtte forretningsstrategi- en og styrke kerneforretningen bedst muligt.

Partnerskabet skaber mulighed for, at I kan iværksætte målrettede aktiviteter inden for en fast timepris. Hvis I eksempelvis investerer i et Basis partnership, falder timeprisen fra kr. 2.300 til 1.780. Tilsvarende falder timeprisen yderligere, hvis I investerer mere – eksempelvis i Executive Partnership, hvor timeprisen er helt nede på kr. 1.300.

Fuld kontrol og frihed til at vælge
Med et HR Partnership får I fuld kontrol over jeres HR udgifter. I ved, hvad jeres HR projekter kommer til at koste, fordi I selv bestemmer, hvor lav timeprisen skal være. Samtidig får I en række konkrete fordele i form af møder, rabatter, hotline service og rådgivning, som ikke koster ekstra, fordi disse ydelser allerede er indlagt i den årlige Partnershipaftale.

For at sikre et stort udbytte, har vi designet Partnershipmodellen således, at timeprisen løben- de tilpasser sig jeres behov og de projekter, som I sætter i gang. Timeprisen falder med andre ord i takt med det antal timer, I vælger at investere i jeres HR aktiviteter.

Læs vores faktaark om økonomien i et partnership her >>

Læs vores faktaark om HR Partnership her (pdf) >>