Dynamisk HR-Netværk

Værksted for ambitiøse HR ledere og partnere

Direktør Jette Frederiksen (Præsteforeningen) og direktør Franz Søes-Cybulski (Transforma Erhvervspsykologi) byder velkommen til et anderledes og inspirerende HR-netværk for HR-ledere og partnere.

Hvorfor
HR er en kernefunktion, som har til formål at stimulere og udvikle organisationens evne til at eksekvere forretningsstrategien og udfolde den fulde organisatoriske ledelseskraft. I Dynamisk HR-Netværk ® får du de rammer og de redskaber, der skal til for at lykkes i din professionelle HR-rolle. Gennem sparring, inspiration og samarbejde, tilbyder vi en dynamisk ramme, hvor du kan optimere kvaliteten og effekten af dine HR-initiativer. Samarbejdet i netværket er desuden anlagt og faciliteret med henblik på at styrke dine personlige kompetencer i den professionelle HR-rolle.

Hvordan
Netværksmøderne er bygget op omkring en værkstedsramme. Det er dig, der fastsætter temaerne, og sammen med dine kolleger er det dig, der er med til at sætte en ny standard for, hvordan HR kan understøtte kerneforretningen.

Dagene indledes med et inspirationsoplæg fra en erfaren oplægsholder, som relateres til dagens tema. I den efterfølgende proces bearbejdes og udfoldes teamet med fokus på implementering. Udover at være et værksted for professionel sparring og gensidig inspiration lægger netværksdagene også op til, at du kan blive skarpere på at bedrive effektiv og konstruktiv ledelse i din hjemorganisation.

Bemærk,  du får:

  • Individuel coaching med konsulenterne
  • Invitation til et årligt relevant arrangement
  • Netværket er organiseret i klynger
  • Vi mødes 5 gange årligt
  • Hver klynge har ca. 15 deltagere
  • Deltagere fra det offentlige og det private
  • Tidsrum: kl. 16:00  – 19:30
  • Pris ex. moms Kr. 17.500,-
  • Tilmeldingsfrist: først til mølle
  • Kontakt +45 24 82 70 60

Læs meget mere om Dynamisk HR-netværk på www.dynamisk-netvaerk.dk >>

Hvem faciliterer?
Jette Frederiksen er direktør i Præsteforeningen og har tidligere været direktør for Danske Fysioterapeuter. Hun har desuden en baggrund som direktør for Danmarks Akkrediteringsinstitution og før da som kontorchef i Moderniseringsstyrelsen og Arbejdsdirektoratet.

Franz Søes-Cybulski er direktør i Transforma Erhvervspsykologi og har stået i spidsen for flere store lederudviklingsprogrammer i Danmark. Franz er specialiseret indenfor gruppe- og teamudvikling samt gruppedynamik, undervisning, proceskonsultation, coaching og organisationsanalyse med fokus på udvikling, eksekvering og målopfyldelse. Læs mere om Transforma Erhvervspsykologi her >>