Om Transforma

Transforma er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed som leverer erhvervspsykologisk bistand til vores kunder. Vi er specialister på vores område og arbejder uformelt med fokus på at levere en fleksibel og kompetent opgaveløsning til størst mulig gavn for kunden og opgaven. Transforma er stiftet i januar 2012 og organiseret som en netværksorganisation. Vores målsætning er til enhver tid at levere de bedste konsulent- og rådgivningsydelser, stille med de bedste konsulenter til markedets mest konkurrencedygtige priser.

Hvad er en netværksorganisation?
En netværksorganisation er kendetegnet ved at kunne agere hurtigt, effektivt med fokus på opgaven indenfor en dynamisk og fleksibel ramme. Netværksorganisationen er med andre ord en yderst dynamisk, organisatorisk enhed som er forankret i et princip om, at struktur kun giver mening i det omfang, at strukturen befordrer en effektiv og konstruktiv balance mellem friheden til bryde med rammerne og samtidig holde rammerne så tilpas klare, at opgaveløsningen til enhver tid er værdiskabende for vores kunder.

I modsætning til mere statiske og forankrede organisationer er det i netværksorganisationen ikke strukturen, der er det væsentligste, men derimod måden hvorpå strukturen i Transforma Erhvervspsykologi ansporer vores konsulenter til i tæt samspil med vores kunder at navigere konstruktivt og effektivt i løsningen af en given opgave.

Netværksorganisation – hvad betyder det for vores kunder?
Som kunde i Transforma Erhvervspsykologi betyder vores organisering, at vi altid har et fokus på at finde det bedst mulige ’mach’ imellem den aktuelle opgave og de konsulentressourcer, som vi råder over i netværket. Det er med andre ord til enhver tid opgaven og kundens ønsker og behov, der sætter rammen for hvordan og med hvilke ressourcer vi griber vores kunders opgaver.

Franz Søes-Cybulski | Erhvervspsykologi

Transforma ledes af Franz Søes-Cybulski

Som kunde i Transforma Erhvervspsykologi betyder vores organisering ligeledes, at der heller ikke nogen opgave der er for lille eller for stor – vores fokus er til enhver tid at sætte det mest kompetente konsulentteam, så sikres en effektiv og fleksibel opgaveløsning til gavn for vores kunders behov og ønsker. Som kunde i Transforma Erhvervspsykologi kan vi derfor tilbyde kompetente konsulenter inden for det erhvervspsykologiske fagområde, som dækker de fleste af de organisatoriske behov og udfordringer som opstår i nutidens organisationer.

Som kunde i Transforma Erhvervspsykologi betyder vores organisering også, at der hele tiden er et fokus på at tænke nyt, at vi hele tiden har fokus på at flytte grænserne for hvad opgaven tilsiger os at: tænke, gøre eller udvikle for at skabe de optimale betingelser for at servicere vores kunders ønsker og behov.