Transforma er medlem af…

Dynamisk Coaching Netværk
Dynamisk Coaching Netværk er en sammenslutning af mennesker, der arbejder for at fremme Psykodynamisk tænkning i coaching. Psykodynamisk coaching er en hybrid i den forstand at den opererer i spændingsfeltet imellem psykodynamisk teori og den praksis der findes i psykoanalyse, gruppeanalyse, parterapi, supervision, rolleanalyse, personlige udviklingsgrupper og coaching.

Psykodynamisk coaching arbejder i bredden såvel som i dybden. Bredden referer til en tanke om at coaching finder en del af sin berettigelse og konstruktive effekt i at beskæftige sig med fokuspersonens totale liv dvs. arbejdslivet og privatlivet, samt de relationer og vilkår som aktuelt og historisk har betydning for fokuspersonens forståelse af sig selv, andre og verden i det hele taget. Dybden henviser til det forhold at dynamisk coaching også opererer med en undersøgende arbejdsmetode, der både søger tilbage i tid (fokuspersonenes historik) men også ned i fokuspersonens mere ubevidste del af sin person.

IGA
Transforma er desuden medlem af Institut for Gruppeanalyse. Læs mere her >>