Den værdiskabende MUS-samtale

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS samtalen) forløber som en formaliseret og struktureret samtale der har til formål at skabe rum for drøftelse af medarbejderens faglige og personlige udvikling, samt generelle trivsel ifbm. den daglige opgaveløsning.

MUS samtalen er imidlertid også en enestående mulighed for at den nærmeste leder kan udfolde sin professionelle rolle som leder og herigennem være med til at stimulere medarbejderne til udvikling af de faglige og personlige kompetencer.

Værdien i en MUS samtale er ikke nødvendigvis mødet, men måske mere måden hvorpå medarbejder og leder oplever samtalen og kontakten i situationen.

I Transforma har vi udviklet et koncept vi kalder MUSLING – en struktureret metode til at arbejde med at facilitere en værdiskabende ramme for MUS samtalen.

Kontakt os hør hvordan vi kan revitalisere og inspirere til at I kan få mere ud af jeres MUS samtaler.