Rådgivningsuddannelsen

Med udgangspunkt i den seneste forskning og de seneste teorier om relationers betydning for oplevelsen af kvalitet har vi udviklet et unikt rådgivningskoncept, der sætter den professionelle rådgiver i stand til at navigere mere effektivt og konstruktivt i sin professionelle rolle som rådgiver.

Udbyttet af rådgivningsuddannelsen er: Øget selvindsigt, indføring i samtaledynamikker og samtaleformer, forståelse for egne præferencer i rådgivningsarbejdet, forståelse for hvordan en rådgivningssamtale kan struktureres mest effektivt.

Vores rådgivningsuddannelse er bygget op henover fire moduler á tre dage. Hvert modul sætter fokus på et centralt tema.

Modul 1:
Rådgivningssamtalens relationelle økonomi – I den professionelle rolle som rådgiver

Modul 1 har fokus på den professionelle rolle og den måde hvorpå man kan arbejde med at bringe sine personlige og faglige kompetencer i spil, så man skaber en mere effektfuld rådgivningspraksis.

Modul 1 kredser om følgende spørgsmål:

  • Hvad betyder det, at man tager rollen som rådgiver?
  • Hvad går rådgivning ud på ud over at rådgive inden for en specificeret fagområde?
  • Hvad er effektfuld rådgivningspraksis?

Modul 2:
Rådgivning som positionernes holdeplads. Hvordan administrerer man den professionelle rolle som rådgiver? Hvad er det for generelle positioner, som åbner sig i en given rådgivningspraksis? Hvordan kan arbejde med at navigere mere spændstigt og inspirerende imellem disse positioner? Hvad skaber værdi for modtager i en rådgivningssituation udover rådgivning inden for nærmere defineret fagområde?

Modul 3:
Rådgivningsdynamik i rådgivningsrelationen. Uanset hvordan man navigerer i en given rådgivningspraksis, så er der altid en præmis man skal lære at leve med i den professionelle rolle. Kontakt i rådgivningen betyder at man også skal kunne arbejde med at ”afgifte” de indtryk og relationelle fingeraftryk som uvægerligt er en del af jobbet. Modul 3 har fokus på kollegial supervision og teknikker der kan fremme personlig udvikling i den professionelle rådgivningsrolle.

Kontakt os og hør nærmere om Rådgivningsuddannelsen >>