Franz, Transforma

Du kan ikke lede noget, du ikke er i kontakt med - derfor er kontakt den faktor, som har størst indflydelse på effekten af din ledelse.

Hvis du tør blive i kontakten og omfavne tvivlen, siger du ja til at løbe risikoen for at blive klogere på dig selv og andre.

Transforma er førende inden for leadership med fokus på personlig og organisatorisk udvikling.

Vi rådgiver, træner og underviser ledere, ledergrupper og virksomheder i at transformere menneskeligt potentiale til konkrete forretningsmæssige resultater.

Vi er specialister i at kultivere ledelse og skabe værdi i spændingsfeltet mellem mennesket, organisationen og forretningen. Vi coacher, sparrer, rådgiver og faciliterer med udgangspunkt i den enkeltes og virksomhedens forudsætninger.

Vi arbejder uhøjtideligt og respektfuldt med en tværdisciplinær tilgang. Vores metoder, processer og teknikker tager afsæt i ledelsespsykologi, ledelsesfilosofi, procespsykologi, dynamiskpsykologi, kunst og kultur. Sprogligt er vi lige så glade for at arbejde på engelsk som dansk.

Et transformerende samarbejde

Mit navn er Franz Wilhelm Søes-Cybulski. De seneste 20 år har jeg beskæftiget mig med menneskelig og organisatorisk transformation. Effektfuld ledelse er transformativ, fordi den omsætter visioner og strategier til konkrete målbare resultater.

Jeg betragter det at lede sig selv og andre som en absolut kernekompetence. Det fordrer mod og selvindsigt at sætte scenen for et personligt og autentisk lederskab, og det kalder på livslang læring at bedrive effektfuld og bæredygtig ledelse.

Når ledelse er mest kraftfuld, løfter den mennesker og organisationer til et nyt niveau, mens den samtidig fostrer en kultur præget af retning, mening og motivation.

Jeg brænder for at kultivere menneskers og organisationers ledelseskraft, så de kan lykkes med at forløse deres visioner, realisere strategier og indfri deres målsætninger.

Franz, Transforma

Transforma Develop

Transforma Act

Transforma Grow

Transforma Relate

Transforma Explore

Om Transforma

I en virkelighed præget af konstante forandringer og kriser, er der behov for ledere, der tør stå ved sig selv og som kan – og vil – tage ledelse med nærvær, selvindsigt og tydelig autoritet.

Forandringsinitiativer, vækststrategier og kriseledelse kalder på ledere, som er i stand til at skabe den ledelseskraft der skal til, for at katalysere effektfulde transformationer.

Da ledelseskraft er en forudsætning for sammenhængskraft og organisatorisk succes, er det helt afgørende, at du som leder, forstår værdien i at skabe en ledelseskultur, som fremmer en stærk samarbejdskultur.

Den form for ledelse, som driver effektfulde og bæredygtige transformationer er båret af indsigt og en dyb forståelse for, at ledelse fundamentalt set handler om at vide, hvordan vi skaber autentisk kontakt i de relationer, vi indgår i.

Vi er specialister i at kultivere ledelse og skabe værdi i spændingsfeltet mellem mennesket, organisationen og forretningen. Vi coacher, sparrer, rådgiver og faciliterer med udgangspunkt i den enkeltes og virksomhedens forudsætninger.

Vores kunder udtaler

”Det har været helt exceptionelt at samarbejde med og gennemføre et forløb med Transforma. Vi har rykket os, fået indsigt i os selv og vores medarbejdere. Det har været med til at skabe en helt ny kultur i vores organisation.”

Peter Sørensen, CEO, DSV A/S

Medier og omtale

Tør du være modig?

Hvornår er du modig? Hvornår tager du skridt, der gør dig bange? Mod er ikke en statisk størrelse, og du kan øve dig på at bringe dig selv i spil i din professionelle rolle, siger organisationspsykolog Franz Søes-Cybulski. Han ser, at den kompetence bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Af Carsten Rasmussen, MOD, Finans

Læs interview
Hør podcast

Grotesk farce om kage, krise og konsulentkrymmel

Der var engang en hyggelig kagefabrik, hvor alle kendte hinanden og havde det fedt og fortræffeligt. Altså lige med undtagelse af fabriksejer Niels. Han overvejer at tage livet af sig, fordi sundhedshysteriet har fået folk til at skrotte kagerne, og nu truer konkursen. Men så kommer virksomhedskonsulenten Faxholm. En slikket type med management-lingo sukret ind i klæbrige buzzwords.

Af Aarhus Teater

Læs om forestillingen; Kagefabrikken

Podcast | Mod til indsigt og udvikling

“Sammen går vi ombord i begrebet mod og taler med Franz Wilhelm Søes-Cybulskis store erfaring og faglighed om, hvordan vi aktivt kan bruge modet til at skabe et mere rigt og balanceret liv, og hvor begreber som tvivl, frygt og mod alle spiller ind, når vi arbejder med indsigt og udvikling i livet.
I dialogen kommer vi vidt omkring, og du kan se frem til spændende synspunkter og personlige historier.”

Af podcasten; Mod til Indsigt og Udvikling

Lyt med til podcasten

Læs mere om podcasten

Brug inkompetence kompetent

’Negativ Formåen’ handler om at kunne suspendere sig selv i den professionelle rolle. At kunne sætte det som vi almindeligvis er, tænker og gør på pause. For i stedet at give plads til ’noget andet’, som kan fremme vores evne til at være i og for at forstå en situation, et menneske eller en organisation mere kreativt.

Af Lederskabs-stafetten, www.denoffentligesektor.dk

Læs artiklen

Smart buildings & Smart cities

Smart City Research Network blev oprettet for at styrke innovationskapaciteten hos virksomheder, der leverer løsninger til det byggede miljø og byudvikling. Forskningsrammen blev udformet for at afprøve, om samarbejde på tværs af den akademiske verden og erhvervslivet kan skabe tillid, gensidighed og en fælles vision om at definere og skabe intelligente byer og samtidig øge mulighederne for vækst og eksport for industrien som helhed.

Af BLOXHUB

Se interviewet

Tiden er dødsens farlig

Kunsten at leve livet og være aktivt tilstede i tilværelsen har til alle tider været et helt centralt tema i den menneskelige eksistens. Nutidens intense fokus på tid åbner for et væld af eksistentielle spørgsmål, som vanskeligt lader sig besvare, men som samtidig også synes nødvendige at forholde sig til i livet anno 2011. Hvert sekund tæller, og det helt store spørgsmål synes at kredse om, hvad vi får ud af tiden eller måske, hvad vi fylder på den, mens vi har den.

Af Franz W. Søes-Cybulski, Kommentar fra Berlingske

Læs artiklen

Fremtidens frie arbejdspladser

Vores organisationer er under hastig forandring. Virkeligheden kalder på at blive fortolket på nye måder. Det fordrer mod at omsætte denne erkendelse i nye ledelsesinitiativer, som har den grad af kraft og originalitet, der skal til for at skabe et nyt udgangspunkt for fremtidens arbejdsliv.

Af TV2 & HR-ON

Læs mere om det frisatte arbejdsliv

Læs om HR-ON og deres manifest 

Om os

Mød Jan Overgaard Mogensen

“Jeg er optaget af at skabe indsigt i, hvordan følelser og adfærd indvirker på præstationer. Min helt store passion er improvisation. Improvisation handler grundlæggende om at turde ”give slip” og hengive sig til nuets muligheder.

Det effektive lederskab er kendetegnet ved en evne til at udholde det uventede og konstruktivt rumme usikkerheden i ikke at vide. Når virkeligheden byder os at tænke i nye baner, kalder det på mod og selvindsigt at justere på planerne. Det er i disse situationer ikke et spørgsmål om at undgå virkelighedens mangfoldighed, det er opgaven at tage ledelse og navigere konstruktivt og værdiskabende i den realitet, vi befinder os i.

Jeg er specialist i kommunikation og formidling og har arbejdet som skuespiller i 30 år. Jeg er overbevist om, at mennesker og forretning er bundet sammen af et grundlæggende behov for at forstå sammenhænge og skabe mening.”

Mød Maria Lehn

“Jeg er optaget af at facilitere rum og processer som hjælper os til at forstå, hvordan vi kan bruge sproget og vores kommunikative kraft til at fremme konstruktive og effektive relationer. Ofte glemmer vi, at det vi siger, ikke nødvendigvis er det vores omverden hører.

Der er altid et fortolkningsrum i vores kommunikation, som kalder på at blive forstået. Kommunikation og samarbejde er derfor mest effektfuld, når vi er i stand til at skabe en kommunikativ platform, som fremmer samarbejdet i kommunikationen.

Vores sprog og alt det vi gør med det, spiller således en central rolle i de resultater vi skaber sammen.

Uanset hvilken faglighed vi besidder, er forvaltningen af vores kommunikative færdigheder afgørende. Jeg er uddannet cand.comm. med speciale i psykologi samt tidligere ekstern lektor, og kommunikationsrådgiver.”